نویسنده = کیوان کاکابرایی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه روان سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-61

امید شکری؛ سعید طولابی؛ زیبا غنایی؛ علی تقوایی نیا؛ کیوان کاکابرایی؛ خدیجه فولادوند