نویسنده = محبوبه البرزی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بازی‌های حرکتی خلاق بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 4 تا 6 سال

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-236

کفایت علی‌خانی؛ ربابه رستمی؛ محبوبه البرزی


2. تأثیر بازخورد تطبیقی- اجتماعی و تواتر آن بر عملکرد و یادداری تکلیف تعادل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 106-125

مونا رضایی؛ ربابه رستمی؛ محبوبه البرزی