نویسنده = غلامرضا شمس مورکانی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته‌های علوم انسانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-167

زهرا معارفوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا صباغیان


2. ارزیابی نقش عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان به محیط کار

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-128

اباصلت خراسانی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زینب مختاری