نویسنده = امید شکری
تعداد مقالات: 3
2. رابطه‌ی خوش‌بینی و آشفتگی روان‌شناختی در دانشجویان: نقش میانجی‌گر کنترل تحصیلی آگاهانه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-19

ساره فردافشاری؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی


3. تحلیل مشخصه های روان سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-104

محمد آزاد عبداله پور؛ امید شکری