نویسنده = فریبا خوشبخت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیربازی شطرنج بر فرایند تصمیم‌گیری و پیشرفت‌تحصیلی در درس ریاضیات: نقش تعدیل‌کنندۀ جنسیت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 296-312

زهرا راسخ؛ محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت


2. بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه اندازه‌گیری بازتاب اخلاق اجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 168-188

محمد مهدی تیموری آسفیچی؛ فریبا خوشبخت؛ قربان همتی علمدارلو؛ علی تیموری آسفیچی؛ حسین اعتمادی