نویسنده = محبوبه فولادچنگ
تعداد مقالات: 4
1. واسطه‌گری خود‌شفقت‌ورزی در رابطۀ بین کمال‌گرایی و نشاط‌ذهنی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-142

فرزانه یزدانی؛ محبوبه فولادچنگ


2. رابطۀ ذهن‌آگاهی و بی‌صداقتی تحصیلی: نقش واسطه‌گری امید تحصیلی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 50-70

حمید بارانی؛ محبوبه فولادچنگ؛ معراج درخشان


4. نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 118-135

عین‌اله طیموری‌فرد؛ محبوبه فولادچنگ