نویسنده = فروغ پورطاهری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی فراحافظه با عملکرد تحصیلی کیفی و کمّی دانشجویان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-157

فروغ پورطاهری؛ احمد زندوانیان نائینی؛ مهدی رحیمی