نویسنده = ناصر شیربگی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه‌ی سطح استقلال کاری درک شده‌ی معلمان در مدارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 146-172

ناصر شیربگی؛ کیوان بلندهمتان؛ پروین تدین سنگانی


2. بررسی نگرش دانش‌آموزان به تکلیف درسی و ارتباط آن با راهبردهای مدیریت تکالیف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-112

ناصر شیربگی؛ ناهید وکیلی